Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@idsl.pl

Leki 75+

Od 1 września 2016r osoby po 75 roku życia mogą za darmo realizować recepty na ponad tysiąc leków.

Informacje z Ministerstwa Zdrowia

 

 Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

 • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
 • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
 • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wpisze na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Jakie to leki?
W wykazie znajdą się głównie leki, które mają zastosowanie w chorobach osób starszych dotychczas najczęściej sprzedawane z odpłatnością 30% i 50%:

 • nadciśnienie tętnicze;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • niewydolność serca;
 • udar mózgu;
 • choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • astma;
 • POCHP;
 • cukrzyca;
 • depresja;
 • osteoporoza
 • choroba Parkinsona.

Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.