Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki   Zdrowotnej, z siedzibą w Baćkowicach 101.
Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
W celu bezpiecznego przechowywania Państwa danych osobowych prowadzimy politykę bezpieczeństwa która jest dostępna w siedzibie Firmy.