Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@poz.info.pl

Dni Spirometrii 2019

dni spiro 2019 mDni Spirometrii 2019

Jak co roku w październiku nasi pacjenci w ramach ogólnopolskiej profilaktycznej akcji "Dni Spirometrii 2019" mogli bezpłatnie skorzystać z diagnostyki. Organizatorem akcji w której uczestniczymy od 10 lat jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie chorób obturacyjnych.


Wykonywanie spirometrii pozwala na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie rozpoznanie POCHP lub ocenę ciężkości astmy.

 

Dni Spirometrii 2019 które odbyły sie się w dniach 7 - 12 października i są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.

patient panel

 

Jest to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.
W 2019 roku hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air”. Oddychanie czystym powietrzem przyczynia się do poprawy stanu zdrowia osób z alergią, astmą i POCHP. W Polsce do hasła Oddychaj czystym powietrzem dodano kolejne „ Zatrzymaj astmę i POCHP”. Obecnie na choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POCHP nie wie o swojej chorobie. W ciągu 9 lat w ramach Dni spirometrii udało się przebadać ponad 56.000 pacjentów.