Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@poz.info.pl

Deklaracja Dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.osrodekbackowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • w chwili obecnej trwają prace związane z aktualizacją obecnej strony internetowej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Zakład.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

SPZOZ w Baćkowicach zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, SPZOZ w Opatowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
27-552 Baćkowice
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 15 868 62 26

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

 • wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach,
 • w budynku jest dostępna toaleta przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne – brak

Informacje uzupełniające:

 1. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab, Shift + Tab, Enter i strzałek kierunkowych)
 2. Serwis jest wyposażony w zmianę wielkości czcionki.
 3. Menu boczne pomaga w nawigacji strony.
 4. Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardzo czytelny i przyjazny w obsłudze.