Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

(15) 868 62 26
backowice@idsl.pl

Ważność Recept

Ile wynosi termin ważności recepty?

  •  Recepta na antybiotyk jest ważna 7 dni.
  • Termin realizacji recepty wynosi 30 dni od daty wystawienia lub od "daty realizacji od dnia".
  • Recepta na preparaty immunologiczne (np. szczepionki) wytwarzane indywidualnie dla pacjenta jest ważna 90 dni.

Co robić, gdy recepta traci ważność?

  •  Czas ważności recepty, zależy od tego, na jaki lek została wystawiona.
  • Receptę można zrealizować w okresie ważności na dany lek, przy czym pod uwagę brany jest termin realizacji recepty, a nie dzień składania zamówienia na lek.
  • Jeśli przekroczony zostanie termin realizacji, farmaceuta nie wyda leku.
  • Przeterminowaną receptę może poprawić jedynie lekarz wystawiający, potwierdzając ją swoją pieczątką i podpisem.
  • Poprawienie przeterminowanej recepty polega na skreśleniu starej daty i wpisaniu nowej.