Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@idsl.pl

Opieka Nocna i Świąteczna


Od 1 października 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy o Podstawowym Zabezpieczeniu Szpitalnym (tzw. sieć szpitali) nastąpi zmiana placówek udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Najbliższe poradnie dyżurujące znajdują się w:

CENTRUM DIALIZA SP. z o.o. OPATÓW

Opatów ul. Szpitalna 4

telefony do kontaktu:
41 344-26-47
41 344-65-03
41 344-26-21

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia POZ realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest bezpośrednio związana z lekarzem lub pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent jest zadeklarowany dlatego w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczeni mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki bezpłatnie i bez skierowania.

 
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:

  •     poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych (w bezpośrednim kontakcie z pacjentem), telefonicznie lub w miejscu zamieszkania pacjenta (w  przypadkach medycznie uzasadnionych),
  •     świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania pacjenta, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.