Opiekę pielęgniarską w Ośrodku Zdrowia zapewniają:

Pielęgniarka środowiskowa  Sabina Oziębłowska

Pielęgniarka środowiskowa Rozalia Papis

Pielęgniarka Daria Wójcik

Pielęgniarka szkolna Wiesława KasprzykW dniach niżej przedstawionych pobierany jest materiał do  badań laboratoryjnych

Dzień Godzina
Poniedziałek 8.00 - 10.00
Środa 8.00 - 10.00
 Piątek 8.00 - 10.00