Przydatne adresy stron internetowych

 

     


NFZ Kielce

Tutaj znajdziesz adresy poradni specjalistycznych
   
 

Polskie Forum Profilaktyki

Zalecenia dotyczące zapobiegania chorobom układu krążenia
   

Gmina Baćkowice


Urząd Gminy w Baćkowicach

Najnowsze doniesienia dotyczące życia społecznego w gminie Baćkowice