Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@poz.info.pl

Badania Diagnostyczne

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w gabinecie pięlegniarki w dniach:


    Poniedziałek   -   8.00 - 10.00
    Środa             -   8.00 - 10.00
    Piątek            -   8.00 - 10.00

 

Zasady pobierania krwi do badań:
Krew powinna być pobierana w godzinach rannych, na czczo oraz przy zachowaniu dotychczasowej diety. Pacjent powinien odstawić leki mogące wpływać na poziom badanego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego. W przeddzień a także w dniu badania należy unikać znacznych wysiłków fizycznych. W czasie pobierania materiału do badań pacjent powinien wygodnie siedzieć lub leżeć, aby nie doznać obrażeń przy ewentualnym zasłabnięciu.

Postępowanie po pobraniu:
Miejsce wkłucia należy uciskać gazikiem z środkiem dezynfekcyjnym do chwili zatrzymania krwawienia - zwykle około 3 - 4 minut,
Uwaga: Nie zginać ręki w łokciu po pobraniu krwi z żyły zgięcia łokciowego.