Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

(15) 868 62 26
backowice@idsl.pl

Lekarz Rodzinny

W Naszym Ośrodku czekają na Państwa wykwalifikowani lekarze z bogatym doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

     lek. med. Sylweriusz Grześkiewicz
     Specjalista chorób wewnętrznych

     lek. med. Wojciech Nawojski
     Lekarz chorób wewnętrznych
     Specjalista medycyny rodzinnej

     lek. med. Jacek Burda
     Lekarz chorób wewnętrznychSpecjalista medycyny rodzinnej

     lek. med. Renata Wyrzykowska-Grzebała
     Pediatra

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

  1. Profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  2. Świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
  3. Udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
  4. Wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  5. Orzekanie o stanie zdrowia,
  6. Inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.