Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@poz.info.pl

Świadczenia Pielegniarskie

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

  1. świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym:
    • wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
    • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
  2. świadczenia profilaktyki gruźlicy;
    świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
  3. świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
  4. świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Pielęgniarka środowiskowo rodzinna realizuje świadczenia zdrowotne w domu pacjentów, którzy nie są w stanie zapewnić sobie samoopieki. Jej pomoc jest adekwatna do stanu zdrowia pacjenta i obejmuje m. in. iniekcje, zabiegi pielęgniarskie, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, czynności higieniczne.
Ponadto pielęgniarka dokonuje pomiaru ciśnienia tętna, glukozy, pomaga w czynnościach rehabilitacyjnych i leczniczych oraz w uzyskaniu zapotrzebowania w zakresie leków materiałów medycznych.

Jednym z podstawowych zadań pielęgniarki środowiskowo rodzinnej jest prowadzenie edukacji zdrowotnej, a w szczególności przygotowanie do samoopieki.

Pielęgniarka rodzinna wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy. W razie konieczności pobrania materiału do badań w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na zlecenie lekarza, do którego zdeklarowany jest pacjent.