Recepty lekarskie

 

Ile wynosi termin ważności recepty?

 • Recepta na antybiotyk jest ważna 7 dni.
 • Termin realizacji recepty wynosi 30 dni od daty wystawienia lub od "daty realizacji od dnia".
 • Recepta na preparaty immunologiczne (np. szczepionki) wytwarzane indywidualnie
  dla pacjenta jest ważna 90 dni.


Co robić, gdy recepta traci ważność?

 • Czas ważności recepty, zależy od tego, na jaki lek została wystawiona.
 • Receptę można zrealizować w okresie ważności na dany lek, przy czym pod uwagę brany jest
  termin realizacji recepty,
  a nie dzień składania zamówienia na lek.
 • Jeśli przekroczony zostanie termin realizacji, farmaceuta nie wyda leku.
 • Przeterminowaną receptę może poprawić jedynie lekarz wystawiający, potwierdzając
  ją swoją pieczątką i podpisem.
 • Poprawienie przeterminowanej recepty polega na skreśleniu starej daty i wpisaniu nowej.